Werkwijze

De werkwijze van Diëtist Dominique is als volgt: 

Intake

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats. In het gesprek wordt de hulpvraag, verwachtingen en wensen besproken. Daarnaast worden ook de persoonsgegevens, leefomstandigheden en de medische- en dieetgeschiedenis doorgenomen. Tijdens het intakegesprek wordt ook een lichaamsanalyse uitgevoerd waarbij er gemeten en gewogen wordt. Alle benodigde informatie wordt verzameld om een goed beeld te krijgen van de huidige voeding-, leef en bewegingspatroon.
Aan de hand van de gegevens uit het gesprek wordt een persoonlijk voedingsadvies opgesteld. Dit wordt binnen enkele werkdagen naar je opgestuurd.

Voor het intakegesprek moet je meenemen:

  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • Eventuele verwijzing van de (huis)arts
  • Geldig legitimatiebewijs

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten zijn vooral bedoeld om informatie te geven, te coachen en om te evalueren. De begeleiding kan enkele weken of maanden duren. De vervolgconsulten duren doorgaans 15 tot 30 minuten. Ook wanneer het doel is behaald is het belangrijk om regelmatig terug te komen, zodat het resultaat ook blijft!

No Show

Wanneer je niet op een afspraak kan verschijnen, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij de verzekering.