Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen:
Dieetadvies wordt voor 180 minuten vanuit de basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. Hou hierbij wel rekening met het eigen risico. Dit geldt namelijk voor alle zorg die je krijgt vanuit de basisverzekering, denk hierbij aan bloedprikken, ziekenhuisbezoeken etc. Diëtist Dominique heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract, zodat je 100% vergoeding krijgt voor de diëtist. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen zonder kosten gebruik maken van de diëtist.
Vraag 
voor de zekerheid bij je eigen verzekering na of je de begeleiding vergoedt krijgt.

Afspraak afzeggen/ niet nakomen:
Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, dan wordt deze afspraak in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.

Let op: onderstaande tarieven kunnen per zorgverzekeraar iets verschillen.


Intake consult

Consult 45-60 minuten. Na afloop wordt er een persoonlijk advies opgestuurd.


Vervolg consult

Kort = 15 minuten
Lang = 30 minuten